پایگاه رسمی اینترنتی

سرپرست امور مالی مستقیما زیر نظر مدیرعامل و مدیریت بیمارستان انجام وظیفه می نماید که شامل :

  1. نظارت و رسیدگی بر وصول درآمد های بیمارستان
  2. بودجه نویسی سالانه و تخصص منابع با توجه به نیازسنجی انجام گرفته
  3. نظارت برحساب های بانکی و تعامل با بانک ها
  4. نظارت بر دفاتر قانونی
  5. نظارت بر صورتحساب های مالی و قابل ارائه به مراکز ذیربط از جمله وزارت دارائی
  6. نهیه صورت حساب های مالی ماهانه ، سالانه و ... بر حسب مورد
  7. انبارگردانی
  8. نظارت بر بستن حساب ها در پایان دوره مالی و ارائه گزارش مربوطه به مسئولین مافوق

 

 

Untitled 1
Untitled 1

آدرس : قم-بلوار امين ،بلوار جمهوري اسلامي

تلفن تماس : 16-32884310

فكس : 32884318

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد