پایگاه رسمی اینترنتی

سرپرست امور مالی مستقیما زیر نظر مدیرعامل و مدیریت بیمارستان انجام وظیفه می نماید که شامل : 1- نظارت و رسیدگی بر وصول درآمد های بیمارستان 2- بودجه نویسی سالانه و تخصص منابع با توجه به نیازسنجی انجام گرفته 3- نظارت برحساب های بانکی و تعامل با بانک ها 4- نظارت بر دفاتر قانونی 5- نظارت بر صورتحساب های مالی و قابل ارائه به مراکز ذیربط از جمله وزارت دارائی 6- نهیه صورت حساب های مالی ماهانه ، سالانه و ... بر حسب مورد 7- انبارگردانی 8- نظارت بر بستن حساب ها در پایان دوره مالی و ارائه گزارش مربوطه به مسئولین مافوق


ادامه مطلب

Untitled 1
Untitled 1

آدرس : قم-بلوار امين ،بلوار جمهوري اسلامي

تلفن تماس : 16-32884310

فكس : 32884318

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد