پایگاه رسمی اینترنتی

بیماری قلبی یک بیماری رفتاری است، بنابراین درمان بیماری قلبی زمانی تکمیل می گردد که رفتارهای پرخطر بیمار تغییر نموده و شیوة زندگی وی اصلاح گردد. در غیر این صورت درمان های انجام شده برای بیماران ناقص خواهد بود. لذا برای تکمیل بیماری قلبی بعد از ترخیص از بیمارستان بیماران می بایست تحت نظارت و کنترل تیم بازتوانی قلبی قرار گرفته تا بتوانند به زندگی فعال برگشت نمایند.


ادامه مطلب

Untitled 1
Untitled 1

آدرس : قم-بلوار امين ،بلوار جمهوري اسلامي

تلفن تماس : 16-32884310

فكس : 32884318

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد