پایگاه رسمی اینترنتی

بيمارستان 200 تختخوابي حضرت وليعصر قم مجموعه ايست که در سيستم ماتريسی سازمان بيمارستان وظيفه مديريت کليه امور مرتبط با تجهيزات و وسايل پزشکی را در راستای تامين ايمنی لازم برای بيماران و پرسنل و نيز بهره وری بهينه اين تجهيزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآيی ، اثربخشی و رضايتمندی بيماران بعهده دارد.


ادامه مطلب

Untitled 1
Untitled 1

آدرس : قم-بلوار امين ،بلوار جمهوري اسلامي

تلفن تماس : 16-32884310

فكس : 32884318

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد