پایگاه رسمی اینترنتی

واحد مدارك پزشكي يا مديريت اطلاعات سلامت شامل چهاربخش پذيرش ، كدگذاري ، آمار و بايگاني مي باشد. دربخش پذيرش ، پذيرش و تشكيل پرونده بيماران بستري و سرپائي و ثبت اطلاعات در سيستم كامپيوتري صورت مي پذيرد. در بخش كدگذاري پس از چك كردن پرونده ها و رفع نواقص كمي و كيفي كدگذاري براساس كتاب ICD10 انجام مي پذيرد ، كدهاي درج شده به همراه مشخصات كلي پرونده ها در سيستم HIS ثبت مي گردد.


ادامه مطلب

Untitled 1
Untitled 1

آدرس : قم-بلوار امين ،بلوار جمهوري اسلامي

تلفن تماس : 16-32884310

فكس : 32884318

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد