پایگاه رسمی اینترنتی

اهم فعالیت های این واحد عبارتند از: تدوین برنامه استراتژیک با هدایت تیم مدیریت اجرایی، برنامه استراتژیک تدوین می گردد ، برنامه های عملیاتی بیمارستان در راستای برنامه استراتژیک و اهداف کلان سازمان با تاکید بر ارتقا مستمر کیفیت و افزایش ایمنی بیمار تنظیم می گردد. بیانیه رسالت بیمارستان تعیین و در سطح بیمارستان نشر داده می شود . همچنین برنامه های بهبود کیفیت با تاکید بر ارتقا مستمر کیفیت و افزایش ایمنی بیمار تدوین و تصویب می گردد. پیشرفت برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت بصورت مستمر پایش می گردد . در تهیه برنامه بودجه بیمارستان مطابق با برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت با همکاران واحد مالی مشارکت می گردد.


ادامه مطلب

Untitled 1
Untitled 1

آدرس : قم-بلوار امين ،بلوار جمهوري اسلامي

تلفن تماس : 16-32884310

فكس : 32884318

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد