پایگاه رسمی اینترنتی

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشندیادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشندیادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرمکه من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهدیادم باشد که خودم با خودم مهربان باشمچرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باش...عمری با حسرت و انده زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران بایداوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم . . ....لحظات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفیدرنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن
روزهایت رنگارنگ
...بیمارستان حضرت ولی عصر عج

Untitled 1
Untitled 1

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد

25
1