پایگاه رسمی اینترنتی
نام و نام خانوادگي : ناصر شاكر
سمت : مدير عامل بيمارستان
آخرين مدرك تحصيلي : ديپلم
تاريخ تولد : 1318
سوابق علمي و اجرايي :  - كارمند آزمايشگاه دانشكده علوم پزشكي قم –  مدير عامل فروشگاه تعاوني دانشكده ( بهداري ) -  مدير عامل بيمارستان حضرت ولي عصر (عج)
آقاي ناصر شاكر متولد 1318 ساوه مي باشد كه پس از اخذ مدرك ديپلم به عنوان كارمند آزمايشگاه شبكه بهداري قم استخدام شد . بنا بر حسن خلق و امانتداري به عنوان مدير عامل فروشگاه تعاوني دانشكده علوم پزشكي قم انتخاب گرديد و تا پايان خدمت در همين سمت بوده است. بعد از بازنشستگي به عنوان مدير عامل بيمارستان ولي عصر منصوب گرديده و تاكنون نيز مشغول به خدمت مي باشد.
Untitled 1
Untitled 1

آدرس : قم-بلوار امين ،بلوار جمهوري اسلامي

تلفن تماس : 16-32884310

فكس : 32884318

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد