پایگاه رسمی اینترنتی

شامل سه اطاق عمل و ريكاوري مي باشد كه طرح انطباق در آن رعايت گرديده


ادامه مطلب

Untitled 1
Untitled 1

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد