پایگاه رسمی اینترنتی

متعاقب افتتاح جراحي مردان به منظور اجراي طرح اطباق بخش جراحي زنان نيز افتتاح شد


ادامه مطلب

Untitled 1
Untitled 1

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد