پایگاه رسمی اینترنتی
اطاق هاي عمل زنان و زايمان :
شامل سه اطاق عمل و ريكاوري مي باشد كه طرح انطباق در آن رعايت گرديده و اين بخش هم جوار بخش بلوك زايمان (زايمان طبيعي) است تا اگر مشكلي در حين زايمان طبيعي حادث شد دسترسي به سهولت انجام پذيرد
مجموعه بخش هاي زنان و زايمان – بلوك زايمان – اطفال و نوزادان و جراحي زنان كه در طبقه دوم وجود دارد از نظر انطباق (جدايي بخش هاي زنان و مردان) محيط امني ايجاد شده است.
 
Untitled 1
Untitled 1

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد

44
1