پایگاه رسمی اینترنتی
اطاق هاي عمل جراحي جنرال :
اطاق هاي عمل جراحي جنرال،قلب (‍‍‍‍‍ CABG) در انتهاي راهرو طبقه اول واقع بوده كه مشتمل بر سه اطاق عمل جنرال و يك باب اطاق عمل قلب است . هم جوار با اين بخش ، بخش ICU OH  بوده كه دسترسي بلافاصله بيماران CABG شده را تسهيل مي كند
 
Untitled 1
Untitled 1

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد

45
1