پایگاه رسمی اینترنتی

بخش زنان و زايمان :

سرپرستار : سركار خانم زرگر
اين بخش با 30 تخت مريض خواب داراي 2 اتاق خصوصي مجلل مناسب با روح شاد فضاي آرامي را هديه مي دهد و اطاق هاي دو و سه تخته مي باشد كه در اكثريت مواقع شور و هيجان خاصي در آن بخش حاكم است.
مجموعه بخش هاي زنان و زايمان – بلوك زايمان – اطفال و نوزادان و جراحي زنان كه در طبقه دوم وجود دارد از نظر انطباق (جدايي بخش هاي زنان و مردان) محيط امني ايجاد شده است.
 
Untitled 1
Untitled 1

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد

48
1