پایگاه رسمی اینترنتی

اسناد مربوط به داروخانه تحت عنوان ليست داروهاي ضروري كه مي بايست در بخش هاي بيمارستان موجود باشد

جهت دانلود ليست داروهاي ضروري به تفكيك بخش از طريق لينك هاي زير اقدام فرماييد

 بخش آنژيو گرافي 

 بخش داخلي اعصاب 

 بخش اتاق عمل زنان

 بخش بلوك زايمان

 بخش سي سي يو يك

 بخش سي سي يو دو

 بخش دياليز

 بخش اتاق عمل جنرال

 بخش عمل قلب باز

 بخش آي سي يو

 بخش جراحي زنان

 بخش جراحي مردان

 بخش نوزادان

 بخش پست سي سي يو

 بخش زنان و زايمان

 

Untitled 1
Untitled 1

آدرس : قم-بلوار امين ،بلوار جمهوري اسلامي

تلفن تماس : 16-32884310

فكس : 32884318

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد