پایگاه رسمی اینترنتی

در مجاورت بخش ICUجنرال در طبقه دوم بيمارستان با 15 تخت فعال و پرستاران مجرب و پزشكان حاذق(آقاي دكتر سيد جلال حسيني ، دكتر مسعود شريعت و...) موجود مي‌باشد و بيماراني كه نياز به مراقبت داخلي اعصاب و يا بعد از ICU دارند در اين بخش بستري مي‌گردند.

Untitled 1
Untitled 1

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد

62
1