پایگاه رسمی اینترنتی

تعرفه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی قم که مصوب وزارت محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به این شرح می باشد:

 

Untitled 1
Untitled 1

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد

74
1