پایگاه رسمی اینترنتی

 بدينوسيله پيام تقدير جناب آقاي هاشمي – محدث قمي در روزنامه كثيرالانتشار اجتماعي اقتصادي اقتصاد آينده در تاريخ يكشنبه 5 اسفند 97 از رياست محترم بيمارستان  حضرت وليعصر (عج) قم طبق پيوست قابل مشاهده مي باشد.

/users_content/56018323b921dd2c5444f98fb45509de/gallery/drbazmnewspaper.jpg

 

Untitled 1
Untitled 1

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد

80
1