پایگاه رسمی اینترنتی
+ شنبه ( 6 پزشک )
دکتر سيده زهرا مهدوي
پزشك عمومي
ازساعت 08:30 الی 13:30
دکتر محسن شريعتي
كودكان
ازساعت 09:00 الی 09:30
دکتر سید محمد باقر توکلی
داخلی
ازساعت 09:00 الی 10:30
دکتر سعید سلامت
قلب وعروق
ازساعت 10:00 الی 11:00
دکتر سیده فریبا بهاء الدینی
جراحی زنان وزایمان
ازساعت 10:00 الی 11:00
دکتر میرمسعودشریعت
مغزواعصاب
ازساعت 10:00 الی 10:30
+ يك شنبه ( 3 پزشک )
دکتر سيده زهرا مهدوي
پزشك عمومي
ازساعت 08:30 الی 13:30
دکتر فاطمه عرب اردستانی
جراحی زنان و زایمان
ازساعت 09:00 الی 10:30
دکتر مسعودمظفری
قلب وعروق
ازساعت 11:00 الی 11:30
+ دوشنبه ( 7 پزشک )
دکتر سيده زهرا مهدوي
پزشك عمومي
ازساعت 08:30 الی 13:30
دکتر ناصر كچوئيان
جراح قلب
ازساعت 08:30 الی 09:30
دکتر محسن شريعتي
كودكان
ازساعت 09:00 الی 10:30
دکتر زهره شاه بداقی
زنان و زایمان
ازساعت 09:00 الی 10:30
دکتر یاسر نصیری
داخلی
ازساعت 10:00 الی 11:00
دکتر سعید سلامت
قلب وعروق
ازساعت 10:30 الی 11:30
دکتر جهانبینی
اورولوژی
ازساعت 10:30 الی 11:30
+ سه شنبه ( 7 پزشک )
دکتر سيده زهرا مهدوي
پزشك عمومي
ازساعت 08:30 الی 13:30
دکتر غلامرضا جليلي
متخصص قلب و عروق
ازساعت 09:00 الی 12:00
دکتر سید محمد باقر توکلی
داخلی
ازساعت 09:00 الی 11:00
دکتر نوشین مدنی
کودکان
ازساعت 10:00 الی 10:45
دکتر حسن بنی اسدی
جراحی عمومی
ازساعت 10:00 الی 10:30
دکتر طاهره خوانساری
جراحی زنان و زایمان
ازساعت 10:00 الی 11:00
دکتر حسینی زواره
استخوان و مفاصل
ازساعت 10:00 الی 11:00
+ چهارشنبه ( 6 پزشک )
دکتر سيده زهرا مهدوي
پزشك عمومي
ازساعت 08:30 الی 13:30
دکتر سیده فریبا بهاء الدینی
جراحی زنان وزایمان
ازساعت 09:00 الی 10:00
دکتر حميد رضا اعلايي
جراح قلب
ازساعت 09:15 الی 10:00
دکتر فریده رفیعی
قلب وعروق
ازساعت 10:00 الی 12:00
دکتر محسن شريعتي
كودكان
ازساعت 10:00 الی 11:00
دکتر محسن شريعتي
كودكان
ازساعت 10:15 الی 10:45
+ پنجشنبه ( 6 پزشک )
دکتر سيده زهرا مهدوي
پزشك عمومي
ازساعت 08:30 الی 13:30
دکتر غلامرضا جليلي
متخصص قلب و عروق
ازساعت 09:00 الی 11:00
دکتر احمدوند
جراح مغز و استخوان
ازساعت 10:00 الی 11:00
دکتر محسن شريعتي
كودكان
ازساعت 10:00 الی 10:30
دکتر مرجان سخایی
جراحی زنان وزایمان
ازساعت 10:00 الی 11:00
دکتر مرجان سخایی
جراحی زنان وزایمان
ازساعت 10:00 الی 11:00
Untitled 1
Untitled 1

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد