پایگاه رسمی اینترنتی

جهت مشاهده راهنماي پلان طبقه زير زمين ساختمان بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) مي توانيد به اين قسمت رجوع كنيد . با توجه به كوچك بودن مقياس تصوير درج شده در اين بخش جهت مشاهده دقيق نقاط مورد نظر از افزونه زوم استفاده شده است. لذا جهت سهولت نمايش، با حركت موس بر روي تصوير قادر به مشاهده دقيق تر نقشه خواهيد بود.


نمايش پلان طبقه

جهت مشاهده راهنماي پلان طبقه همكف ساختمان بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) مي توانيد به اين قسمت رجوع كنيد . با توجه به كوچك بودن مقياس تصوير درج شده در اين بخش جهت مشاهده دقيق نقاط مورد نظر از افزونه زوم استفاده شده است. لذا جهت سهولت نمايش، با حركت موس بر روي تصوير قادر به مشاهده دقيق تر نقشه خواهيد بود.


نمايش پلان طبقه

جهت مشاهده راهنماي پلان طبقه اول ساختمان بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) مي توانيد به اين قسمت رجوع كنيد . با توجه به كوچك بودن مقياس تصوير درج شده در اين بخش جهت مشاهده دقيق نقاط مورد نظر از افزونه زوم استفاده شده است. لذا جهت سهولت نمايش، با حركت موس بر روي تصوير قادر به مشاهده دقيق تر نقشه خواهيد بود.


نمايش پلان طبقه

Untitled 1
Untitled 1

آدرس : قم-بلوار امين ،بلوار جمهوري اسلامي

تلفن تماس : 16-32884310

فكس : 32884318

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد