پایگاه رسمی اینترنتی

معرفی بخش های بیمارستان


در این قسمت به معرفی بخش های بالینی و سرپایی و اداري بیمارستان حضرت ولی عصر می پردازیم جهت ورود به صفحه معرفی روی لینک زیر کلیک کنید

معرفی بخش ها

تازه ترین اخبار بیمارستان


در این قسمت به مرور اخبار داخلی و خارجي بیمارستان حضرت ولی عصر می پردازیم جهت ورود به صفحه معرفی روی لینک زیر کلیک کنید

بخش خبري

پنل واحد آموزش بیمارستان


در این قسمت به پنل واحد آموزش بیمارستان حضرت ولی عصر می پردازیم جهت ورود به صفحه واحد آموزش روی لینک زیر کلیک کنید

واحد آموزش

ارائه شكايات و پیشنهادات


جهت دسترسی به فرم تماس با مسئولین جهت ارائه شكايات ،انتقادات و پیشنهادات سازنده حود بر روز لینک زیر کلیک کنید

تماس با ما

سامانه برنامه هفتگی فعالیت درمانگاه

جهت مشاهده برنامه هفتگی درمانگاه بیمارستان حضرت ولی عصر از این سامانه استفاده کنید

Untitled 1

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سامانه متعلق به بيمارستان حضرت ولي عصر ميباشد